Vi har startat denna organisation som ett hjälpmedel för att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus till den här trasiga världen. När jag mötte Jesus var jag själv på väg att ta mitt eget liv. Jag var en yrkeskriminell, missbrukare, känd rappare, lögnare, våldsman och fullkomligt förstörd människa som hade förlorat allt. Men ljuset från Jesus Kristus förvandlade mitt liv fullständigt. Idag är jag fri! Kedjorna till mörkret är brutna. Fängelsemurarna har rasat.

Sedan jag lämnade allt för att följa Jesus så har jag fått bevittna tusentals människor komma till Kristus. Vilken nåd! Vilken kärlek! Vi besöker säkerhetsfängelser, låsta ungdomshem, trasiga ungdomar, hemlösa och utsatta områden. Vi samlar även församlingar från olika samfund för att ena Kristi kropp och göra stora satsningar med syftet att skaka städer och lyfta upp Namnet Jesus. Och se människor bryta ut i personlig frihet. 

Enhet för församlingarna i Helig Ande ligger starkt på vårt hjärta. 

Bara Jesus kan sätta en människa fri. Och det brinner nu en himmelsk eld i mitt hjärta. 

Jag har blivit nockad av Guds kärlek. Hela min familj har blivit förvandlad. Nu längtar vi efter att se den här världen förvandlas av Herren Jesus. Om vi vandrar i den Helige Andes Kraft och står på Guds Ord och Guds löften så kan vi förändra världen i Jesu namn. Detta är min fulla övertygelse. 

Vi började resa i Sverige. Nu reser vi även i Norge, Finland, Polen, Island och Ryssland och ser genombrott på plats efter plats. Herren kommer snart. Det är mycket jobb men när man ser alla förvandlade liv så är det värt allt! Teamet som Herren har gett mig har blivit prövat i eld och vi har alla stått i frontlinjen tillsammans. 

Vi behöver förbedjare och partners. Vi behöver dig! Stå gärna med oss.

Sebastian Stakset

Grundare / Operativt ansvarig

Isabella Stakset

Logi- & bokningskoordinator

Carl-Gustaf Severin

Evangelist

Monika Severin

Eventkoordinator

Kenneth Lillqvist

Lovsångsledare / Music Director

Jan Lund

Ekonomisk koordinator

Simon Sjöö

Film & Design

Ruben Agnarsson

Ordförande / Press

Andreas Westman

Evangelist

Thomas Nordberg

Nationell bönkoordinator

Bo & Stella Ahlvin

Förberedelse och uppföljning

Samuel Jonsson

Outreachkoordinator

Linn Lindeman

Evangelist

Dennis Shepherd

Socialt arbete

Henrik Karlsson

Socialt arbete